Het Woudagemaal

Het nog steeds in bedrijf zijnde Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer, is sinds 1998
opgenomen op de Werelderfgoedlijst. Het is het grootste stoomgemaal dat ooit
ter wereld werd gebouwd en was bedoeld om, samen met een gemaal bij Stavoren,
de steeds hinderlijker wordende wateroverlast in Friesland tegen te gaan. In 1920
werd het door hoofdingenieur D.F. Wouda ontworpen gemaal feestelijk geopend
door Koningin Wilhelmina.

Droog Friesland
Met zijn capaciteit van 4000 kubieke meter water per minuut hield het gemaal
Friesland jarenlang droog. Pas in 1967 werd het elektrische gemaal bij Stavoren
gerealiseerd, dat toen de taken van het Ir. D.F. Woudagemaal grotendeels overnam. Grotendeels - niet helemaal - want regelmatig komt het Lemster gemaal nog in actie
als de capaciteit van 'Stavoren' tekort dreigt te schieten.

Monumentale vormgeving
Het Ir. D.F. Woudagemaal bestaat uit een machinehuis en een ketelhuis haaks daarop.
Het machinehuis herinnert aan de architectonische opvattingen van Berlage en de Amsterdamse School, met name qua monumentale vormgeving. De machinehal met
het zeer verzorgde interieur geeft een goed beeld van inmiddels vrijwel verdwenen
interieurs op dit gebied. Het Ir. D.F. Woudagemaal is met zijn nog steeds perfect functionerende machinerie en het zakelijke, maar sierlijke gebouw, een prachtig
voorbeeld van 20e-eeuwse industriële techniek en architectuur.
Zeker een bezoekje waard!

©Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen 2004

Links

www.woudagemaal.nl

 
 
 
 

©2009 Dori Kaden