Kasteel de Haar

Het middeleeuwse huis De Haar werd in de loop van de veertiende eeuw gesticht op
een hogergelegen stroomrug langs een dode arm van de Rijn. Het wordt voor het
eerst in 1391 vermeld. Maar het bijzondere van De Haar is dat het kasteel nu ruim
honderd jaar geleden geheel gerestaureerd en gedeeltelijk herbouwd werd op een
manier die in Europa zijn weerga niet kent. Hierbij gaat het niet alleen om de architectuur, maar ook om het interieur en de tuinen. Zelfs de kapel en het dorp werden in deze
visie betrokken, zodat men zonder overdrijving kan spreken van een 'Gesamtkunstwerk'.
Het gaat hier om de schepping van een unieke, bijzondere wereld, waarin allerlei aspecten van de menselijke creativiteit tot bloei konden komen.
Al in de vijftiende eeuw had Kasteel de Haar de grote, nog altijd bestaande, vijfhoekige plattegrond. Waarschijnlijk kreeg het deze vorm nadat het kasteel tijdens de twisten
tussen de bisschop en de stad Utrecht in 1482 verwoest werd. Het kasteel werd vervolgens herbouwd, maar raakte in de loop van de achttiende en negentiende eeuw geheel
vervallen. Aan de ruïneuze staat kwam vanaf 1890 een eind, toen de jonge eigenaar
baron Etienne van Zuylen van Nijevelt besloot de voorouderlijke behuizing in grootse stijl
te laten restaureren. In 1892 was het zover en vonden de eerste werkzaamheden aan
het kasteel plaats. In enkele jaren tijds zou met gebruikmaking van de bestaande, nog hoogopgaande, vijftiende-eeuwse muurwerk een indrukwekkend bouwwerk verrijzen.
Het resultaat is tegenwoordig voor iedereen te bezichtigen.
Toekomstige restauratie
Geen moeite is ooit gespaard voor Kasteel de Haar. Daardoor is Nederland niet alleen een unieke bezienswaardigheid rijk, maar ook een markant monument dat behouden moet blijven voor de toekomst. De omvangrijke en uiterst kostbare nieuwe restauratie is van start gegaan. De bijgebouwen en fundering is reeds uitgevoerd. Tijdens de restauratie blijft het Kasteel en de tuinen te bezichtigen.

Links

www.kasteeldehaar.nl

 
 
 
 

©2009 Dori Kaden