Rembrandthuis

Het huis waar Rembrandt tussen 1639 en 1658 heeft gewoond is een museum: Museum
het Rembrandthuis. Tussen 1606 en 1607 is dit pand gebouwd in wat toen de Sint-Anthonisbreestraat heette. De naam Jodenbreestraat is van later datum. Het huis is neergezet op twee erven in het oostelijk deel van de stad. In die nieuwbouwwijk
vestigden zich vele rijke kooplieden en kunstenaars. Het is een fors woonhuis met een trapgevel en twee verdiepingen. Omstreeks 1627/1628 is het huis ingrijpend verbouwd.
Het kreeg een nieuwe voorgevel, een voor die dagen hoogstmoderne lijstgevel met een driehoekig fronton. Bovendien kreeg het huis er een verdieping bij. De verbouwing is waarschijnlijk verricht onder toezicht van Jacob van Campen, die later naam zou maken
als de architect van het Amsterdamse stadhuis (het huidige Paleis op de Dam). In het woonhuis en atelier van de beroemde schilder Rembrandt van Rijn leert u de meester persoonlijk kennen.

In dit huis, waar zijn zoon Titus werd geboren en zijn vrouw Saskia jong overleed, zijn
veel van Rembrandts meesterwerken tot stand gekomen. Het interieur van het huis
heeft inmiddels zijn 17de-eeuwse uiterlijk teruggekregen, en de kamers zijn weer
ingericht met kunst, meubilair en andere voorwerpen uit de tijd van de meester.
In de nieuwe museumvleugel is een unieke collectie prenten van Rembrandt in steeds wisselende opstellingen te bewonderen. Regelmatig vinden daar tevens tijdelijke tentoonstellingen plaats met werk van kunstenaars die door Rembrandt zijn geïnspireerd.

Te zien is hoe zijn tijdgenoten en navolgers, maar ook hedendaagse kunstenaars op eigen, vernieuwende wijze de door Rembrandt gevestigde traditie voortzetten.

In 2006 is het 400 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn werd geboren.
Museum Het Rembrandthuis viert het Rembrandtjaar met een keur aan activiteiten rond Rembrandts leven en werk, waaronder vier spectaculaire tentoonstellingen.

Link
www.rembrandthuis.nl

 
 
 
 

©2009 Dori Kaden