Joods Historisch Museum

Het Joods Historisch Museum verzamelt objecten en kunstvoorwerpen die een relatie
hebben met de religie, cultuur en geschiedenis van de joden in Nederland en haar
voormalige koloniën. De verzameling is verdeeld over de museumcollectie en de
mediatheek. De museumcollectie omvat meer dan 11.000 kunstvoorwerpen, ceremoniële objecten en historische objecten. Slechts vijf procent van deze collectie is permanent in
het museum te zien. Het andere deel van de collectie verblijft in het depot en wordt
soms gebruikt voor tentoonstellingen, ook in andere musea.
De Stichting Joods Historisch Museum werd op 23 mei 1930 opgericht met als doel
“het verzamelen en tentoonstellen van datgene, hetwelk een beeld geeft van het
joodsche leven in het algemeen en het Nederlandsche Joodsche leven in het bijzonder,
alles in den meest ruimen zin des woords, het bespreken in bijeenkomsten van al
wat daarop betrekking heeft en het te baat nemen van alle zoodanige middelen die
Joodsche kunst en westenschap kunnen bevorderen”. Eind 1937 bestond de collectie uit
630 voorwerpen. In de Tweede Wereldoorlog moest het museum de deuren sluiten en
werd een groot deel van de collectie in beslag genomen. Na de oorlog keerde slechts
een deel hiervan terug. Terwijl de teruggekomen collectie voor het merendeel uit
religieuze voorwerpen bestond, begon men na de oorlog bij het verzamelen meer
de nadruk te leggen op de geschiedenis en cultuur van de Nederlandse joden.
De collectie oorlogsdocumenten werd daar een belangrijk deel van. De heropening van
het museum werd door premier Willem Drees verricht op 14 juli 1955. In 1974 kon het museum in plaats van de zolder van het Waaggebouw het hele Waaggebouw in gebruik nemen. Met de groei van de collectie nam ook de hoeveelheid documentaire informatie
toe. In 1975 werd deze ondergebracht in een mediatheek. Deze legde zich toe op het
actief verzamelen van publicaties en beeldmateriaal over kunst, cultuur, religie en geschiedenis van de (Nederlandse) joden. Daar werd later video en muziek aan
toegevoegd. Met de verhuizing naar het Jonas Daniel Meijerplein in 1987 stelde de mediatheek zich permanent open voor publiek en werd belangrijk als informatiecentrum, mede door de ontwikkeling van digitale technieken.

Link
www.jhm.nl

 
 
 
 

©2009 Dori Kaden