Dam

De Dam is gelegen in het centrum van Amsterdam en ligt ongeveer 750 meter ten zuiden
van het Centraal Station. Het plein is rechthoekig van vorm en is van noord naar zuid ongeveer 100 meter lang en van west naar oost ongeveer 200 meter breed. De Dam
verbindt de stratenDamrak en Rokin , die van het Centraal Station naar de Munt lopen.

Aan het plein staan enkele markante gebouwen. Aan de westzijde het imposante
Koninklijke Paleis, de Nieuwe Kerk en het wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds.
Aan de oostelijke kant van het plein bevindt zich het Nationaal Monument, dat in 1956
werd opgericht ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog,
en het hotel Krasnapolsky. Aan de noordoostzijde staat de Amsterdamse vestiging van
De Bijenkorf. De gebouwen maken de Dam tot een toeristische trekpleister.

De Dam ontleent zijn naam aan de eigenlijke functie die het plein in het begin had:
het was namelijk een dam in de Amstel, die tussen 1265 en 1275 werd gebouwd.
De Dam vormde de eerste verbinding tussen de nederzettingen aan weerszijden van
de rivier. Er zat een sluis in de dam, waarmee schepen geschut konden worden en
waarmee ook gespuid kon worden. Door af en toe het water met grote kracht richting
IJ te laten stromen, werd de haven uitgeschuurd. De bovenkant van de dam werd
geleidelijk breder, en de schutfunctie verdween. De dam werd groot genoeg voor een
plein, dat de kern van de stad werd en waaromheen de stad zich verder ontwikkelde.
Schepen konden aanmeren bij de Dam om goederen te laden en te lossen, totdat het
huidige Damrak eind 18e eeuw werd gedempt.

In de 19e en 20e eeuw ontwikkelde de Dam zich van Amsterdams handelsplein naar een 'nationaal' plein, dat bij vrijwel iedere Nederlander bekend is. De Dam is in de laatste
twee eeuwen vaak locatie geweest van demonstraties van allerlei aard. Ook wanneer er
geen manifestaties plaatsvinden is de Dam een ontmoetingsplaats voor veel mensen. Jaarlijks op 4 mei vindt op de Dam de Nationale Dodenherdenking plaats, waarvoor in
1956 het Nationaal Monument, de laatste toevoeging aan het plein, werd opgericht.

 
 
 
 

©2009 Dori Kaden